Tiến Độ Đóng Tiền

GXN NGUYEN KIM THU

Thân chào các anh chị cư dân Đại Thành,
Mình là Phạm Nam Kha, 1 trong 2 người đại diện cư dân Đại Thành tham gia giám sát và quản lý tài khoản chung của cư dân Đại Thành và công ty Đại Thành trong đợt đóng bổ sung lần này. Sau đây Kha xin trình bày cách điều hành tài khoản như sau:

1/ Thông tin tài khoản:
Tên tài khoản: Cu dan Dai Thanh
Số tài khoản: 19023970867997
Ngân hàng: Techcombank – chi nhánh Trần Quang Diệu
Điạ chỉ: 51 Trần Quang Diệu, F14, Q3, Tp HCM

Đồng điều hành tài khoản: 4 nhóm chữ ký
. 2 nhóm chữ ký đại diện cư dân Đại Thành
. 1 nhóm chữ ký đại diện công ty Đại Thành
. 1 nhóm chữ ký đại diện hội bảo vệ người tiêu dùng Tp HCM

2/ Điều hành tài khoản:
Đối với tiền chuyển vào, thì sẽ có tin nhắn vào số di động đã đăng ký của 4 nhóm chữ ký nêu trên.
Đối với tiền chuyển ra khỏi tài khoản thì sẽ phải luôn có đầy đủ chữ ký (4 chữ ký) đại diện 4 nhóm chữ ký điều hành tài khoản.

Ban đại diện sẽ chỉ ký lên lệnh thanh toán tiền ra sau khi xác thực Đại Thành đã hoàn thành công việc ở từng hạng mục tương ứng.

CHÚNG TA SẼ CHỈ ĐÓNG TIỀN CHO NHỮNG GÌ TA THẤY

Chúng tôi sẽ cập nhật danh sách k.hàng đóng tiền thường xuyên , tuy nhiên , để ngăn ngừa trước những sai sót có thể xảy ra , sau 03 ngày  kể từ khi đóng tiền , bà con nào thấy tiền mình đóng chưa có trên này , xin gọi cho Pham Nam Kha (SDT đã đăng trong mục BGS) để xác nhận .

Kết quả đợt 1(btt2013) : So du tai ngay 11/03/2014 la VND 3,411,680,632 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh, vui long xem xac nhan cua Dai Thanh o dau trang. Ban goc duoc gui truc tiep toi chi Nguyen Kim Thu)

ĐỂ BÀ CON TIỆN THEO DÕI , DS ĐÓNG TIỀN ĐỢT 2 THEO PL2014 SẼ ĐC ĐƯA LÊN ĐẦU TRANG , TẠI ĐÂY

DANH SACH CAP NHAT DONG TIEN DOT 2 TOI NGAY 26/08/2014

1/ Truong Thi Thanh Thuy,…, VND 30,235,941

2/ Tran Ngoc Bich, CMND 025225835, VND 21,832,500

3/ Pham Van Qui, CMND 221009853, VND 28,956,590

4/ Pham Van Dung, …, VND 30,238,448

5/ Tran Thi Thu Loan, …, VND 38,497,842

6/ Pham Thi Phuc, …, VND 21,845,997

7/ Le Thi Thu Cuc, can G tang 14 Block2, VND 21,461,611

8/ Doan Minh Thang, can C tang 18 block 1, VND 26,010,191

9/ Thi Luong Tue, …, VND 21,461,611

10/ Huynh Thi Ngoc Thuy, K1 block2 tang 6, VND 21,845,000

11/ Vo Thi Hanh Phuoc & Nguyen Anh The, K1 block2 tang 10, VND 24,332,173

12/ Bui Duc Nguyen, cmnd 024779593, can H tang 14 block1, VND52,365,941

13/ Luu Thi Hong Van, …, VND45,043,585

14/ Nguyen Thi Diem Chau, HD47052011, VND 24,408,578

15/ Trinh Van Thanh, can G tang 11 block 2, VND 21,461,505

16/ Nguyen Thi Ngoc Bich, cmnd 020499098, VND 24,408,965

17/ Le Thanh Luc, …, VND 22,230,380

18/ Tran Thi Nhung, can F block 2 tang 11, VND 20,083,064

19/ Pham Minh Triet, cmnd 351146376, VND 25,369,545

20/ Tran Cong Manh, cmnd 273182001, VND 25,369,545

21/ Truong Thi Cat, …, VND 24,750,000

22/ Lam Thi Tuyet Nga, C4B1, VND 28,956,590

23/ Tran Anh Dung, K1 tang 6 block1, VND21,845,997

24/ Ly Thuy Cuong (Phan Ngoc Huynh Hoa),…, VND 38,497,842

25/ Nguyen Khoa Duy, can E1 tang 6 block 2, VND 74,245,839

So du tai ngay 26/08/2014 la VND 4,151,850,409 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh, vui long xem xac nhan cua Dai Thanh o dau trang. Ban goc duoc gui truc tiep toi chi Nguyen Kim Thu)

———————————————————————-

DANH SACH CAP NHAT DONG TIEN DOT 2 TOI NGAY 28/08/2014

26/ Truong Minh Hoang, K1 tang8 block1, VND 37,832,173

27/ Hoang Thi Hai Yen, …, VND 24,473,000

28/ Ly Thi Loan, G tang 10 block2, VND 56,624,636

29/ Nguyen Thi Dieu Huong/Hoang Ngoc Dung, C block1 tang 9, VND 45,043,585

30/ Nguyen Hue Linh, .., VND 70,120,000

31/ Le Thi Duyen Tham, can A block2 tang 10, VND 73,475,983

32/ Tran Van Chua, Tran Thi Ha Huong, can E2 block2 tang6, VND 38,497,842

So du tai ngay 28/08/2014 la VND 4,497,917,628 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh, vui long xem xac nhan cua Dai Thanh o dau trang. Ban goc duoc gui truc tiep toi chi Nguyen Kim Thu)

——————————————————————————————————-

DANH SACH CAP NHAT DONG TIEN DOT 2 TOI NGAY 30/08/2014

33/ Van Ngoc Tran,…, VND 21,845,997

34/ Nguyen Van Bac, …, VND 27,698,517

35/ Pham Ngoc Minh, D1 block2 tang12, VND VND 26,461,000

36/ Nguyen Dinh Tuu, can G block1 tang 10, VND 23,840,000

37/ Doan Sy Thi, K1 block2 tang 14, VND 37,833,000

38/ Le Ba Vu, …, VND 22,230,384

Phi quan ly tk thu boi Techcombank (VND40k)

So du tai ngay 30/08/2014 la VND 4,657,786,526 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh, vui long xem xac nhan cua Dai Thanh o dau trang. Ban goc duoc gui truc tiep toi chi Nguyen Kim Thu)

———————————————————————————————–

DANH SACH CAP NHAT DONG TIEN DOT 2 TOI NGAY 03/09/2014

39/ Nguyen Thi Thuong, can G block 1 tang 8, VND 21,461,611

40/ Lu Trieu Truyen, …, VND 30,239,000

41/ Vu Thi Kim Lien, can E1 block2 lau 11, VND 22,230,000

42/ Nguyen Thi Bich Ngoc, can H block2 tang 12, VND 95,886,073

43/ Nguyen Thi Kim Dung, can D1 block2 tang6, VND 23,767,932

44/ Vo Phuc Chuong, can B block1 tang 9, VND 42,269,965

45/ Luu Quang Khoe, Luu Thi Thuy Trang, can G block1 tang 16, VND 37,170,000

So du tai ngay 03/09/2014 la VND 4,931,763,007 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh, vui long xem xac nhan cua Dai Thanh o dau trang. Ban goc duoc gui truc tiep toi chi Nguyen Kim Thu)

————————————————————————————-

DANH SACH CAP NHAT DONG TIEN DOT 2 TOI NGAY 04/09/2014

46/ Vo Ngoc Thuan, D2 block1 tang11, VND23,768,000

47/ Nguyen Van Hoang, …, VND8,000,000

48/ Ta Thi Hanh, E2 block2 tang10, VND38,497,842

49/ Ngo Quoc Trung,can F block1 tang11, VND50,000,000

50/ Nguyen Thi My, E2 block1 tang15, VND22,230,384

So du tai ngay 04/09/2014 la VND5,096,105,230
————————————————————–
DANH SACH CAP NHAT DONG TIEN DOT 2 TOI NGAY 08/09/2014

51. không rõ tên…..25.905.842đ
52. Vũ Trung Kiên….17.500.000đ
53. Ng. Khắc Thuật….21.845.997đ
54. Ng. Minh Yến….92.494.386đ
55. Trần Đình Khải…23.767.932đ
56. Đỗ Công Dinh…24.473.000đ
57. Ng. Thiện Nho…36.000.000đ
58. Đỗ Phú Thuận….38.497.842đ
59. Ng. Kim Thư….81.518.492đ
60. Nhâm Minh Hiền….22.230.000đ
61. Trương Thúy Tâm….68.400.000đ

Số dư tại ngày 08/09/2014 là 5.548.738.721 đồng.

————————————————————————————————–

Cập nhật DS KH đóng tiền đợt 2 đến ngày 09/09/2014

62. Lê Nhất Vũ,…,21.845.997đ
63. Võ v Giêng,…,73.283.563đ
64. Vương t Nga,…,23.269.412đ
65. Huỳnh t Xuân Mai,…,71.727.610đ
66. Lê t Hòa,…,82.972.290đ
67.Ng t Tuyết Nhung,…,37.832.172đ
68. Trương Kim Hải,…,37.170.000đ
69. Phạm t Bích Phương,…,21.461.611đ
70. Trương v Dũng,…,21.461.000đ
Số dư tới ngày 09/09/2014 là 5.942.325.957đồng

————————————————-

Cập nhật DS KH đóng tiền đợt 2 đến ngày 10/09/2014
71. Châu t Ngọc Phượng, ..,26.459.517đ
72. Chiêu Bội Mỹ,…,22.230.000đ
73. Vũ Ánh Tuyết,…,21.945.207đ
74. Ng Thế Thắng,…,22.227.842đ
75. Trần t Thu Hằng,…,43.934.137đ
76. Vũ t Thu Vân,…,21.845.173đ

Số dư tại ngày 10/09/2014 là 6.100.967.833 đồng

————————————————————————————————–

Cập nhật DS KH đóng tiền đợt 2 đến ngày 11/09/2014
77. Lê t Hạnh,…,24.400.000đ
78. Trương t Nuôi,…,21.845.997đ
79. Vũ t Loan,…,22.230.384đ
80. Trịnh Công Kiệt,…,22.230.384đ
81. Phạm Nam Kha,…,24.472.642đ
82. Lý Quí Cường,…,41.518.492đ

Số dư tại ngày 11/09/2014 là 6.257.665.732 đồng

————————————————————————————————–
Cập nhật DS KH đóng tiền đợt 2 đến ngày 12/09/2014
83. Đinh Hoàng Long,…,24.408.577đ
84. Phan t Diệu Ánh,…,25.369.545đ
85. Lê Vân Hạnh,…,25.370.000đ

Số dư tại ngày 12/09/2014 là 6.308.405.277 đồng
————————————————-

Cập nhật DS KH đóng tiền đến ngày 15/09/2014

86. Ngô Minh Thành,…,63.846.855đ
87. Trần Trung Hiếu,…,81.904.608đ

Số dư tại ngày 15/09/2014 là 6.454.156.740 đồng

————————————————
Cập nhật DS KH đóng tiền đến ngày 18/09/2014

88. Ng Phan Thùy Duyên,…,42.380.910đ
89. Phạm Đình Ái,…,38.497.842đ

Số dư tại ngày 18/09/2014 là 6.535.035.492 đồng
————————————————-

Cập nhật DS KH đóng tiền đến ngày 23/09/2014

90. Nhâm Ngọc Thanh,…,21.845.997đ
91. Nguyễn t Bé,…,25.369.545đ
92. Nguyễn t Nga,…,23.767.932đ
93. Hoàng v Hồi,…,22.230.384đ

Số dư tại ngày 23/09/2014 là 6.628.249.350 đồng

————————————————-
94. Dương Tiểu Vi,…,25.369.545đ
95. Lê Kim Định,…,236.662.228đ
(k.h đóng tiền đợt 1 và 2 cho hai căn hộ)
97. Trần thị Hà,…,37.167.000đ

Số dư tại ngày 27/09/2014 là 6.927.448.123 đồng

————————————————-

98. Lam Kim Oanh, cmnd 024876751, 57,537,057 VND

(40k VND) Phi quan ly tai khoan

Số dư tại ngày 29/09/2014 là 6.984.985.180 đồng
———————————————————–
Cập nhật DS KH đóng tiền đến ngày 15/10/2014

99. Phương Thảo….,57.246.096đ
100. Trương Tiến Việt Anh,…,49.972.500đ
101. Quan Mỹ Hậu,…,21.461.611đ

Số dư tại ngày 15/10/2014 là 7.115.158.827 đồng
————————————————-

Cập nhật DSKH đóng tiền đến ngày 20/11/2014

102. Ng t Minh Trang,….,40.000.000đ
103. Lê v Đoàn,….,21.845.997đ

Số dư tại ngày 20/11/2014 là 7.178.785.481đồng

————————————————-
Cập nhật DSKH đóng tiền đến ngày 31/12/2014

104. Võ t Kim Cúc,…..,45.930.905đ
105. Trần t Huỳnh Mai,…..,81.856.292đ
106. Trần t Huỳnh Mai,…..,131.802.410đ

Số tiền tổng cộng đến ngày 30/12/2014 là 7.440.122.109 đồng
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

DANH SÁCH ĐÓNG TIỀN ĐỢT 1 THEO BTT2013

Danh sách cập nhật ngày 11/10/2003

1/ Nham Minh Hien, E1 block1 tang 9 – vnd 16,270,000
2/  Huynh Ngoc An, F block2 tang4 – vnd 18,564,592
3/ Tran Cao Huu Long, …- vnd 17,392,585
4/ Nguyen Duc Tinh, Le Thi Dung, F block1 tang8 – vnd 46,629,000
5/ Pham Nam Kha, A block1 tang9 – vnd 17,908,268
6/ Đinh Hoang Long, … – vnd 17,861,388

So du tai ngay 12/10/2013 la vnd 134,625,833

Danh sach cap nhat ngay 14/10/2013

7/ Lu Trieu Truyen, … , – vnd 22,127,493

8/ Nguyen Quoc Thai (Nguyen Thi Diem Chau) , …, – vnd 17,861,387

9/ Nham Ngoc Thanh , K2 block1 tang7, – vnd 15,986,176

10/ Pham Minh Triet, … – vnd 18,564,592

11/ Tran Thi Nhung, …, – vnd 23,851,073

12/ Pham Van Hau,…, – vnd 17,392,585

13/ Vuong Thi Nga, …, – vnd 17,027,000

14/ Tran Ngoc Bich, … – vnd 16,000,000

15/ Le Kim Dinh, 2 can C block1 tang 7 va D1 block1 tang 5 – vnd 65,548,066

16/ Nguyen Hue Linh, …, – vnd 31,228,345

17/ Duong Tieu Vi, …, – vnd 18,564,592

18/ Nguyen Thi Ngoc Bich, …, – vnd 17,861,000

19/ Vo Thi Kim Cuc, …, – vnd 26,100,000

20/ Nguyen The Thang,…, – vnd 16,270,000

So du cuoi ngay 14/10/2013 la vnd 459,008,142

———————————————————————–

Danh sach cap nhat ngay 15/10/2013

21/ Ha Minh Duc, E2 block2 tang8 – vnd 16,268,000

22/ Chau Thi Ngoc Phuong, D2 block2 tang4 – vnd 14,701,000

23/ Tran Ngoc Van,… – vnd 15,986,176

24/ Bui Quang Thanh,… – vnd 15,987,000

25/ Nguyen Thi K Dung, D1 block2 tang6 – vnd 17,392,585

26/ Tran Cong Manh, …, – vnd 18,564,592

27/ Vu Thi Kim Lien, E1 block2 tang11 – vnd 16,268,000

28/ Hoang Thi Hai Yen,… – vnd 17,908,268

29/ Do Cong Dinh,… – vnd 17,908,268

30/ Tran Anh Dung, K1 block1 tang6 – vnd 15,986,176

31/ Nguyen Thi Thuong, G block1 tang8 – vnd 15,704,894

32/ Truong Nguyen  Thanh Thuy, …,- vnd 22,130,000

33/ Nguyen Khoa Duy,…, – vnd 41,247,687

34/ Le Nhat Vu, K2 block1 tang6 – vnd 15,986,176

35/ Le Vinh Loc,…, – vnd 16,000,000

36/ Lai Thi Kim Phuong, H block1 tang18 – vnd 22,127,493

37/ Le Thi Hanh, … – vnd 18,000,000

38/ Vo Van Gieng, … – vnd 44,714,157

39/ Nguyen Thi Minh Thuy (Lam Huu Phuoc),… – vnd 26,228,733

40/ Luu Le Linh,… – vnd 55,456,225

41/ Nguyen Thuy Minh,… – vnd 53,052,860

42/ Nguyen Khac Thuat, …,- vnd 15,986,176

So du tai ngay 15/10/2013 la VND 972,612,608

———————————————————————

Danh sach cap nhat ngay 16/10/2013

43/ Pham Thi Phuc,…, – vnd 15,986,176

44/ Tran Ngu Mui,…, – vnd 17,392,585

45/ Truong Thi Nuoi,…, – vnd 15,986,176

46/ Phan Phu Lan,…, – vnd 18,564,592

47/ Le Xuan Trieu, C block1 tang14, – vnd 19,033,395

48/ Do Thi Kim Thuy, A block 1 tang4, – vnd 19,908,268

49/ Nguyen Thi Lan Phuong,…, – vnd 15,986,176

50/ Nguyen Minh Yen, E1 block1 tang16, – vnd 51,872,521

51/ Nguyen Thi Bao Khanh, E1 block 2 tang 15, – vnd 43,766,000

So du tai ngay 16/10/2013 la VND 1,189,108,497
—————————————————————
Danh sach cap nhat ngay 17/10/2013
52/ Huynh Thi Thanh Van, H block2 tang7, – vnd 36,304,874
53/ Huynh Vinh Thanh, G block1 tang7, – vnd 13,400,000
54/ Lieu Minh Phuoc, …, – vnd 16,267,458
55/ Vo Ngoc Thuan,…, – vnd 17,393,000
56/ Truong Thuy Tam,…, – vnd 30,459,174
57/ Truong Thi Cat,E2 block 1 tang12,- vnd 13,749,229
So du tai ngay 17/10/2013 la VND 1,316,682,232

—————————————————————-

Danh sach cap nhat ngay 18/10/2013

58/ Pham Van Qui, C block2 tang10, – vnd 16,086,995

59/ Le Van Hanh, F block1 tang 12, – vnd 18,565,000

60/ Nguyen Dang Khuong, E1 block1 tang18, vnd 80,444,000

So du tai ngay 18/10/2013 la VND 1,431,778,227 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh).

——————————————————————————————-

Danh sach cap nhat ngay 19/10/2013

61/ Phan Ton Cat Thanh, G block2 tang2, – vnd 32,199,087

62/ Chieu Boi My, E2, block2, tang12, – vnd 16,268,000

So du tai ngay 19/10/2013 la VND 1,480,245,314 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh).

———————————————————————————-

Danh sach cap nhat ngay 21/10/2013

63/ Cao Xuan Dinh, B block1 tang10, – vnd 48,500,000

64/ Vo Van Nhan, …,- vnd 17,392,585

65/ Vu Thi Thu Van, K block2 tang11, – vnd 15,987,000

So du tai ngay 21/10/2013 la VND 1,562,124,899 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh).

———————————————————————————-

Danh sach cap nhat ngay 22/10/2013

66/ Nguyen Thi Uyen, …,- vnd 26,690,236

67/ Truong Van Dung, …, – vnd 15,705,000

So du tai ngay 22/10/2013 la VND 1,604,520,135 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh).

————————————————————————————

Danh sach cap nhat ngay 23/10/2013

68/ Ly Thi Loan, G block2 tang 10, – vnd 12,000,000

69/ Tran Thanh Thuy, H block1 tang 5, – vnd 22,127,493

So du tai ngay 23/10/2013 la VND 1,638,647,628 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh).

————————————————————————————

Danh sach cap nhat ngay 25/10/2013

70/ Nguyen Thi Minh Trang, E1 block2 tang17, – vnd 43,765,916

71/ Nguyen Cao Hoai Thu, …, – vnd 63,150,636

72/ Le Thi Tuyet Nga, H block1 tang11, – vnd 16,551,631

73/ Doan Minh Thang, …, – vnd 19,033,394

So du tai ngay 25/10/2013 la VND 1,781,149,205 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh).

——————————————————————————————–

Danh sach cap nhat ngay 26/10/2013

74/ Nguyen Kim Ngoi, K2 block1 tang5, – vnd 43,010,000

So du tai ngay 26/10/2013 la VND 1,824,159,205 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh).

————————————————————————————————-

Danh sach cap nhat ngay 31/10/2013

75/ Phan Ngoc Khoa, …,- vnd 13,750,000

76/ Le Thanh Luc, E2 block2 tang12, – vnd 16,267,458

77/ Le Truong Son, …, – vnd 18,564,592

78/ Le Thi Thu Hang, …, vnd 41,858,629

So du tai ngay 31/10/2013 la VND 1,914,599,884 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh).

————————————————————————————————–

Danh sach cap nhat ngay 01/11/2013

79/ Nguyen Thi Ngoc Dung, K1 block1 tang10, – vnd 15,986,176

– Phi so du toi thieu vnd 30,000

– Phi quan ly tai khoan vnd 20,000

So du tai ngay 01/11/2013 la VND 1,930,920,644 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh).

—————————————————————————————————

Danh sach cap nhat ngay 04/11/2013

80/ Lam Kim Oanh, E2 block1 tang6, – vnd 34,528,086

So du tai ngay 04/11/2013 la VND 1,965,448,730 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh).

—————————————————————————————————-

Danh sach cap nhat ngay 05/11/2013

81/ Tran Kien Nghiep, …, – vnd 29,497,667

82/ Nguyen Thi Hue/Vu Anh Tuyet, …,- vnd 23,098,378

So du tai ngay 05/11/2013 la VND 2,018,044,775 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh).

—————————————————————————————————-

Danh sach cap nhat ngay 06/11/2013

83/ Thai Minh Tam/Diep Thi My Phuong, E1 block1 tang10, – vnd 16,267,458

So du tai ngay 06/11/2013 la VND 2,034,312,233 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh).

—————————————————————————————————-

Danh sach cap nhat ngay 07/11/2013

84/ Nguyen Thi Nga, D2 block2 tang15, vnd 17,392,585

85/ Nguyen Thi Be, F block1 tang6, vnd 18,564,592

86/ Le Thi Luu Huong, …, vnd 60,692,345

87/ Nguyen Thi Nga, …, vnd 21,207,832

88/ Tran Dinh Khai, D block2 tang5, vnd 17,392,585

89/ Phan Thi Dieu Anh/cua hang Phu Duc, …, vnd 18,564,592

So du tai ngay 07/11/2013 la VND 2,188,126,764 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh).

—————————————————————————————————-

Danh sach cap nhat ngay 08/11/2013

90/ Phuong Thao,…, – vnd 37,861,325

91/ Vu Thi Loan,…, vnd 16,267,458

92/ Trinh Cong Kiet, … – vnd 16,267,458

93/ Bui Thi Xuan, K2 block1 tang10- vnd 14,895,190

So du tai ngay 08/11/2013 la VND 2,273,418,195 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh).

—————————————————————————————

Danh sach cap nhat ngay 09/11/2013

94/ Tran Bao Nhu/Quan My Hau, G block1 tang6, – vnd 15,704,894

So du tai ngay 09/11/2013 la VND 2,289,123,089 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh).

—————————————————————————————-

Danh sach cap nhat ngay 13/11/2013

95/ Nguyen Thi Bich Ngoc, …, – vnd 53,898,429

96/ Nguyen Anh Thep, K1 block2 tang10,- vnd 13,500,000

97/ Nguyen Thi Bich Ngoc, K1 block2 tang18, – vnd 30,000,000

98/ Nguyen Thi Hong Yen,…, – vnd 40,534,471

So du tai ngay 13/11/2013 la VND 2,427,055,989 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh).

—————————————————————————————-

Danh sach cap nhat ngay 15/11/2013

99/ Vo My Lam/Ngo Minh Thanh, G tang12…, – vnd 47,652,659

100/ Hoang Van Hoi, E2 block2 tang11, – vnd 16,267,458

101/ Ly Thi Loan, …, – vnd 15,000,000

102/ Le Thi Bich Nga, G102, – vnd 14,720,837

So du tai ngay 15/11/2013 la VND 2,520,696,943 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh).

——————————————————————————————————————–

Danh sach cap nhat ngay 18/11/2013

103/ Nguyen Thi Hau, F block2 tang10,- vnd 18,560,000

104/ Pham Thi Da, …, – vnd 36,472,000

105/ Nguyen Thi Bich Thuy, …,-vnd 17,909,839

So du tai ngay 18/11/2013 la VND 2,593,638,782 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh, vui long xem xac nhan cua Dai Thanh o dau trang. Ban goc duoc gui truc tiep toi chi Nguyen Kim Thu).
———————————————————–
Danh sach cap nhat ngay 20/11/2013
106/ Vu Trung Kien, …,- vnd 20,899,804
So du tai ngay 20/11/2013 la VND 2,614,538,586 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh, vui long xem xac nhan cua Dai Thanh o dau trang. Ban goc duoc gui truc tiep toi chi Nguyen Kim Thu).
——————————————————————
Danh sach cap nhat ngay 21/11/2013
107/ Tran Thi Dieu Hien, …,- vnd 26,229,000
So du tai ngay 21/11/2013 la VND 2,640,767,586 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh, vui long xem xac nhan cua Dai Thanh o dau trang. Ban goc duoc gui truc tiep toi chi Nguyen Kim Thu).
——————————————————————-
Danh sach cap nhat ngay 22/11/2013
108/ Nguyen Thi Hong, …, – vnd 19,330,000
So du tai ngay 22/11/2013 la VND 2,660,097,586 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh, vui long xem xac nhan cua Dai Thanh o dau trang. Ban goc duoc gui truc tiep toi chi Nguyen Kim Thu).
———————————————————————-
Danh sach cap nhat ngay 26/11/2013
109/ Nguyen Thi Thuy Hong, K1 block2 tang7, – vnd 15,986,176
110/ To Thi Hang Nga, G block1 tang 10, vnd 13,330,000
So du tai ngay 26/11/2013 la VND 2,689,413,762 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh, vui long xem xac nhan cua Dai Thanh o dau trang. Ban goc duoc gui truc tiep toi chi Nguyen Kim Thu).
———————————————————————–
Danh sach cap nhat ngay 28/11/2013
111/Nguyen Van Bac, E1 block2, – vnd 26,054,000
112/ Nguyen Huy Phong, G block1 tang 9, vnd 15,704,894
113/ Thai Chieu Dien, …, vnd 18,564,592
114/ Nguyen Gia Thanh,C block1 tang 4 – vnd 16,086,995
115/ Trinh Thuy Duong,…, vnd 15,705,000
116/ Quan Thi Ngoc Oanh, D1 block2 tang12, vnd 14,700,000
So du tai ngay 28/11/2013 la VND 2,796,229,243 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh, vui long xem xac nhan cua Dai Thanh o dau trang. Ban goc duoc gui truc tiep toi chi Nguyen Kim Thu).
————————————————————————-
Danh sach cap nhat ngay 29/11/2013
117/ Nguyen Thi Huyen Trang, C block1 tang 12, – vnd 60,692,345
So du tai ngay 29/11/2013 la VND 2,856,921,588 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh, vui long xem xac nhan cua Dai Thanh o dau trang. Ban goc duoc gui truc tiep toi chi Nguyen Kim Thu).

————————————————————————-

Ngay 30/11/2013

Phi quan ly tai khoan (20,000)

So du tai ngay 30/11/2013 la VND 2,856,921,568 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh, vui long xem xac nhan cua Dai Thanh o dau trang. Ban goc duoc gui truc tiep toi chi Nguyen Kim Thu).

——————————————————————————

Danh sach cap nhat ngay 03/12/2013

118/ Vo Huy Tung, K1 block2 tang8, – vnd 15,986,176

119/Nguyen Thi My, E2 block1 tang15, vnd 16,267,458

120/ Pham Tran Nguyen / Mai Thi Tuyet Van, K1 block2 tang5, vnd 15,986,176

So du tai ngay 3/12/2013 la VND 2,906,153,159 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh, vui long xem xac nhan cua Dai Thanh o dau trang. Ban goc duoc gui truc tiep toi chi Nguyen Kim Thu).

———————————————————————————–

Danh sach cap nhat ngay 04/12/2013

121/ Le Ba Vu, E2 block1 tang 12, – vnd 16,267,458

So du tai ngay 4/12/2013 la VND 2,922,420,617 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh, vui long xem xac nhan cua Dai Thanh o dau trang. Ban goc duoc gui truc tiep toi chi Nguyen Kim Thu).

———————————————————————————–

Danh sach cap nhat ngay 06/12/2013

122/ Pham Thi Bich Phuong, G block2 tang5, – vnd 15,704,894

123/ Do Thi Thanh Hang, K2 block2 tang12, – vnd 15,986,176

So du tai ngay 6/12/2013 la VND 2,954,111,687 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh, vui long xem xac nhan cua Dai Thanh o dau trang. Ban goc duoc gui truc tiep toi chi Nguyen Kim Thu).
——————————————————–
Danh sach cap nhat ngay 16/12/2013
124/ Le Thanh Huyen, C block2 tang15, vnd 40,220,000
125/ Thi Luong Tue, …, vnd 15,704,894
So du tai ngay 16/12/2013 la VND 3,010,036,581 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh, vui long xem xac nhan cua Dai Thanh o dau trang. Ban goc duoc gui truc tiep toi chi Nguyen Kim Thu).
——————————————————–
Danh sach cap nhat ngay 23/12/2013
126/ Le Thi Thu Cuc,G block2 tang 14, vnd 15,704,894
So du tai ngay 23/12/2013 la VND 3,025,741,475 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh, vui long xem xac nhan cua Dai Thanh o dau trang. Ban goc duoc gui truc tiep toi chi Nguyen Kim Thu).
———————————————————
Danh sach cap nhat ngay 27/12/2013
127/ Le Thi Duyen Tham/Ta Thi Minh Chau, A block2 tang10, vnd 60,000,000
So du tai ngay 27/12/2013 la VND 3,085,741,475 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh, vui long xem xac nhan cua Dai Thanh o dau trang. Ban goc duoc gui truc tiep toi chi Nguyen Kim Thu).
———————————————————-

ngay 01/01/2014

(20,000) phi quan ly tai khoan

So du tai ngay 01/01/2014 la VND 3,085,721,475 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh, vui long xem xac nhan cua Dai Thanh o dau trang. Ban goc duoc gui truc tiep toi chi Nguyen Kim Thu).

—————————————————————

Danh sach cap nhat ngay 17/01/2014

128/ Pham Thi Oanh/Huynh Van Son, …, vnd 15,705,000

129/ Bui Thi Xuan, dot 2 K block1 tang 10, vnd14,848,114

130/ Tran Thi Le Dung, mua 2 can, vnd 66,308,690

So du tai ngay 17/01/2014 la VND 3,183,868,180 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh, vui long xem xac nhan cua Dai Thanh o dau trang. Ban goc duoc gui truc tiep toi chi Nguyen Kim Thu).

——————————————————————

Danh sach cap nhat ngay 21/01/2014

131/ Tran Thi Huynh Mai, …, vnd 49,946,118

132/ Nguyen Thi Van Anh, H block2 tang 10, vnd 30,000,000

So du tai ngay 21/01/2014 la VND 3,263,814,298 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh, vui long xem xac nhan cua Dai Thanh o dau trang. Ban goc duoc gui truc tiep toi chi Nguyen Kim Thu)

——————————————————————-

Danh sach cap nhat ngay 21/02/2014

Phi quan ly tai khoan, (vnd 40,000) ngay 1/2/2014

133/ Cai Van Khuyen, can A block1 tang 6, vnd16,000,000

So du tai ngay 21/02/2014 la VND 3,324,902,110 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh, vui long xem xac nhan cua Dai Thanh o dau trang. Ban goc duoc gui truc tiep toi chi Nguyen Kim Thu)

——————————————————————–

——————————————————————-

Danh sach cap nhat ngay 07/03/2014

Phi quan ly tai khoan, (vnd 40,000) ngay 1/3/2014

134/ Tran Hoai Giang, …, VND25,767,230

So du tai ngay 07/03/2014 la VND 3,350,629,340 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh, vui long xem xac nhan cua Dai Thanh o dau trang. Ban goc duoc gui truc tiep toi chi Nguyen Kim Thu)

———————————————————————–

Danh sach cap nhat ngay 11/03/2014

135/ Nguyen Thi Truc Vi, …, vnd 43,765,916

136/ Nguyen Thi Bich Chi, K1 block1 tang4, vnd 16,000,000 – dot 2

So du tai ngay 11/03/2014 la VND 3,411,680,632 (chua bao gom Nguyen Kim Thu, H block 1 tang 12, – vnd 36,304,874, dong nham vao tk rieng cua Dai Thanh, vui long xem xac nhan cua Dai Thanh o dau trang. Ban goc duoc gui truc tiep toi chi Nguyen Kim Thu)

—————————————————————————————————————————-

Advertisements

49 phản hồi (+add yours?)

 1. ngocdung1676
  Th11 14, 2014 @ 09:43:42

  Toi da dong tien dot 2 ngay 12/11/2014 ten Le Van Doan Block 1, K1, tang 10 nhung sao khong thay cap nhat . Nho BGS kiem tra lai dum. Cam on BGS

  Phản hồi

 2. BGS
  Th9 10, 2014 @ 16:54:06

  Gửi bà con
  Xin bà con lưu ý KHÔNG đưa ý kiến vào mục này , vì nó đã quá dài (và hy vọng sẽ còn dài thêm nữa) nên rất khó theo dõi , chúng ta để dành không gian để cập nhật ds đóng tiền . Mọi ý kiến phản hồi xin đăng dưới bài viết liên quan , như thế hợp lý hơn.
  Xin cảm ơn !

  Phản hồi

 3. Quốc Trung - Căn F, Tầng 11, Block 1
  Th9 10, 2014 @ 15:45:44

  Chào BGS, qua tiến độ đóng tiền, tôi thấy tính khả thi của kế hoạch này rất cao và dần tạo được lòng tin từ các cư dân. Điều các cư dân mong mỏi nhất là dự án được tiếp tục thực hiện trong thời gian sớm nhất. Càng gần đến Tết giá vật liệu XD sẽ càng tăng, do đó mong rằng chúng ta sẽ sớm có phương án thi công và tạo sưh khởi sắc cho công trình. Từ đó sẽ thuyết phục thêm được các cư dân còn đang chần chừ chưa đóng. Cảm ơn BGS rất nhiều!

  Phản hồi

 4. Nguyen Thien Nho
  Th9 09, 2014 @ 09:05:25

  Xin chào,

  Tôi thấy rất nhiều người đã đóng tiền và số dư tài khoản cũng kha khá để có thể tiến hành thi công.

  Tôi không biết nhờ ai có thể trả lời nhựng thắc mắc này : kế hoạch triển khai thế nào, khi nào bắt đầu, bắt đầu từ hạng mục nào, nếu không triển khai thì trả lại tiền cho người đóng tiền ra sao ?

  Xin chào tất cả.

  NHO (căn F – 9 – I)

  Phản hồi

 5. BGS
  Th9 08, 2014 @ 21:27:01

  Có 1 k.h đóng tiền (số tiền 25.905.842đ) nhưng tên ko khớp với ai cả , mã căn hộ thì thiếu , chỉ là căn E1 block 2 , ko biết tầng nào . Xin liên hệ ngay cô Huỳnh 099.367.5477 để bổ xung thông tin . Xin cảm ơn

  Phản hồi

 6. Dung Hoang
  Th9 02, 2014 @ 07:31:50

  Mình đóng vào tk chung ngày 26, 27 gì đó. Vãn chưa thấy cập nhật. Nhờ bgs xác nhận giùm.
  Hoàng Ngọc Dũng – Căn C Block 1 tầng 9

  Phản hồi

  • BGS
   Th9 02, 2014 @ 17:26:47

   Ngày mai chúng tôi sẽ ktra lại ngay , cảm ơn bạn

   Bạn vui lòng đăng phản hồi ở bài viết , đừng đăng ở mục này , khó theo dõi .

   Phản hồi

  • BGS
   Th9 04, 2014 @ 19:40:09

   Hình như người đóng tiền vao tk ko mang tên bạn thì phải ?!

   Phản hồi

   • Dung Hoang
    Th9 04, 2014 @ 20:48:44

    Đúng rồi BGS đó là mẹ mình, trong nội dung chuyển khoản có ghi tên và căn hộ của mình

    Phản hồi

    • BGS
     Th9 04, 2014 @ 22:13:32

     Vậy là ok rồi bạn . Ko lẫn vào đâu đc cả . Yên tâm nhé

     Phản hồi

     • Nhat Vu
      Th9 07, 2014 @ 11:13:30

      Tôi đã đóng tiền nhưng chưa thấy cập nhật vào danh sách, BGS kiểm tra giúp tôi nhé: Lê Nhất Vũ – Block I – Tầng 6 – Căn K2.

 7. NGUYEN THI THUONG
  Th9 01, 2014 @ 17:39:14

  Em xin lỗi cả nhà. Do đi công tác nên chậm đóng tiền. Đã hoàn thành nhiệm vụ luc 17h15 ngay 01/09/2014. Mong moi người hãy cố gắng để chúng ta sớm có nhà. Thanks all – Nguyễn Thị Thương – Can G Lock I tang 8

  Phản hồi

 8. g5b2
  Th12 13, 2013 @ 10:41:36

  Thân gửi Ban Giám Sát,
  em nhờ Ban giám sát điều chỉnh thông tin tí xíu nhe:

  Danh sach cap nhat ngay 06/12/2013

  122/ Pham Thi Bich Phuong, Căn G block2 tang5, – vnd 15,704,894
  chứ không phải căn H.

  cám ơn BGS và thân chúc các anh chị nhiều sức khoẻ.
  Phạm Thị Bích Phương căn G tầng 5 block 2.

  Phản hồi

 9. Thu Hang
  Th12 01, 2013 @ 23:08:26

  Thua ba con,
  Theo toi nghi thi hien nay moi van de da duoc giai thich rat ro rang, tuy nhien so luong cu dan dong tien chi moi 1/3 la do so con lai van dang nghe ngong, vi the toi nghi minh khong can phai giai thich gi them nua ma hay hanh dong.
  Toi co 2 phuong an nhu sau:
  – PA 1: hien gio chung ta con thieu 7 ty de hoan thanh giai doan 1, chung ta co the ban bac lai voi DT va NH Techcombank neu ho dong y cho vay 7 ty nay va se giai ngan vao tai khoan trung gian de DT hoan tat giai doan 1. Sau khi NH giai ngan, DT se tien hanh xay dung gap rut, luc do cu dan se thay DT dang lam thi tien do dong tien dot 1 se nhanh hon. Neu khong thi doi sau 2 thang khi DT da hoan thanh xong 100 can ho dau tien thi chung ta do co ket qua, minh co the thu them 5%cua 100 can do va tien moi nguoi dong tu tu thi cung duoc 7 ty de tra NH, va luc do viec keu goi dong dot 2 cung de dang hon. Day la PA toi uu neu NH dong y cho vay.
  – PA 2: neu NH khong dong y cho vay thi chung ta se tien hanh giai ngan de DT lam, voi 3 ty thi DT cung co the hoan thanh 1 phan nao do cua giai doan 1. Luc do, moi nguoi se thay DT co thi cong thi so nguoi dong tien se tang them luc do chung ta cung co the xem nhu la giai phap da thanh cong.
  Day la mot so y kien cua rieng toi, mong moi nguoi tham khao. Neu chung ta khong hanh dong j thi PA chac chan pha san va coi nhu mat trang vi theo tinh the bay gi thi DT dang khong lam j ca, chi ngoi cho chung ta va do loi do ban thoa thuan da ky, khi nao co tien thi moi lam. Con nhung kh da dong tien thi dang rat lo lang, tai sao DT ko lam j ca, PA the nao, tien da dong gio lam sao? Con phia KH chua dong tien lai cang nghi ngo lieu pa co thuc hien ko, co nen dong tien ko? Tat ca nhung tam ly tren se lam cho PA nay that bai. Mong moi nguoi suy nghi.
  Toi rat buc xuc voi thai do nay, hien gio DT xem nhu moi trach nhiem do ve chung ta, DT chi khoanh tay ngoi nhin. Ngay ca viec goi ban thoa thuan de kh ky, DT cung khong lam. Nhu toi chua he nhan duoc ban thoa thuan, chi den khi chi Nhung goi dien sao chua dong tien, toi bao do chua nhan duoc thong bao gi, thi 2 ngay sau moi nhan duoc thong bao dong tien voi noi dung ghi la theo ban thoa thuan da ky giua kh va DT du toi chua he ky.
  Tuy nhien, chung ta se khong noi ve thai do cua ho nua vi ho da lam chung ta thst vong qua nhieu, chung ta hay hanh dong tu cuu minh.
  Mong moi nguoi suy nghi them ve hai PA tren.
  Hy cong chung ta se co nha.
  Thu Hang – can F block 1 lau 7.

  Phản hồi

  • dancudaithanh
   Th12 02, 2013 @ 23:45:38

   Điều đầu tiên , bgs đề nghị bạn đưa ý kiến lên blog PHẢI CÓ DẤU để mọi người dễ đọc và tránh những hiểu nhầm từ tiếng Việt ko dấu

   Bạn nói đúng , phần lớn những người chưa đóng đều đang nghe ngóng . Họ ko nhận ra chính mình đang ở trên con thuyền sắp đắm chứ ko phải đang ở trên bờ nhìn 1 thuyền ng khác đang đắm nên còn đắn đo ‘có cứu’ hay ko ? Chúng tôi đã làm hết sức , bỏ cả việc nhà đi lo việc ĐT , có thất bại cũng ko có gì phải tiếc nuối nữa . Trách nhiệm của chúng tôi khi đứng vào bgs này là tìm sự đồng thuận của mọi người nên mọi thắc mắc với thiện chí muốn nhận nhà đều sẽ được giải đáp cho đến ngày cuối cùng , những thắc mắc nằm ngoài BTT , chúng tôi xin miễn trả lời , mong được thông cảm !

   Về p.án bạn đề nghị , có bao nhiêu làm bấy nhiêu chúng tôi cũng đã bàn luận và thấy rằng cũng ko hề đơn giản . Về mặt nguyên tắc , ĐT đồng ý nhận ít làm ít ( ví dụ nhận 3 tỷ giao thô 20-30 căn chẳng hạn) nhưng vđề nảy sinh là bản TT đã ký , nếu chỉ 3 tỷ mà bgs đã giải ngân , thành thì ko nói làm gì , nếu ĐT nhận tiền mà ko làm được thì ai chịu trách nhiệm ? Vậy nên , nếu đến hạn chót vẫn ko đủ thì những ng đã đóng tiền theo BTT sẽ cho ý kiến , có chấp nhận có bao nhiêu làm bấy nhiêu hay ko , tiền của bà con , chúng tôi ko thể tự ý qđịnh đc. Hy vọng là bà con đã chán ngán với sự chờ đợi và tham gia để bgs làm đúng theo tinh thần BTT đã ký

   Thân chào . BGS

   Phản hồi

   • Thu Hằng
    Th12 03, 2013 @ 09:00:00

    Thưa BGS,
    Tại sao mình lại không biết là ĐT có làm hay không? Theo tôi nghĩ lần này chúng ta muống giám sát dòng tiền thì không thể giải ngân tất cả cho ĐT. Chúng ta sẽ yêu cầu ĐT liệt kê với 3 tỷ thì họ sẽ làm được những hạng mục nào, cần vật tư gì. Sau đó, chúng ta sẽ đề nghị ĐT đưa danh sách các nhà cung cấp và sẽ giải ngân trực tiếp cho nhà cung cấp. Khi vật tư về đến công trường thì ĐT phải lo nhân công để thi công.
    Ngoài ra, sao chúng ta không bàn đến vấn đề thuyết phục ngân hàng cho vay 7 tỷ? Ngân hàng cũng không cần giải ngân hết 7 tỷ một lúc mà cũng chỉ giải ngân trực tiếp cho nhà cung cấp theo yêu cầu của họ.
    Như vậy chúng ta sẽ càng giảm thiểu rủi ro về việc không biết ĐT có dùng tiền đúng mục đích không.
    Vài ý kiến như trên, mong mọi người tham khảo.
    Thu Hằng.

    Phản hồi

  • Tạ Minh
   Th2 05, 2014 @ 11:05:37

   Bước vào năm mới tôi xin kính chúc Tất cả mọi người đã tình nguyện gia nhập vào DCĐT một năm mới gặp nhiều may mắn, an khang thịnh vượng và sớm được cùng nhau chung sống trong chung cư ĐT.
   Xin có ý kiến cùng với Chủ đầu tư và BGS: Mấy ngày vừa qua mọi người đều gát mọi ưu tư để cùng nhau vui xuân đón tết, nay đã sắp “Hạ niêu” rồi, chắc ta phải bắt đầu tính toán khởi hành phi nhanh để trong năm mới này giành được thành quả tốt đẹp, nhất là chủ đầu tư phải có nhiều nguồn vốn để thực hiện được mong ước sớm cho ra đời một ngôi nhà mà chính chủ đầu tư và hơn 300 căn hộ đang mơ ước, mong đợi!
   Đề nghị các anh chị trong BGS tiếp tục nhận lãnh nhiệm vụ và sớm tổ chức một cuộc họp để bàn bạc lại phương án sắp tới đây làm như thế nào để ta mau có nhà ở, mong là tết tới mình sẽ cùng nhau đón giao thừa trong mái nhà mơ ước!

   Phản hồi

 10. ngocdung
  Th11 22, 2013 @ 12:00:29

  Xin chào các Anh Chị!
  Tôi xin có 1 chút ý kiến. Việc chúng ta mua căn hộ Đại Thành và gặp chuyện không may như thế này thì ai cũng buồn hết và thầm oán trách “số phận mình”,” Đại Thành”… (tôi cũng y chang các anh chị). Nhưng tôi nghĩ bây giờ mình nói nhiều, nói dai thì cũng chẳng giải quyết được gì cả mà là ta phải bắt tay hành động thôi. Thì như kế hoạch chúng ta đã đề ra, ở ngoài HN có nhiều chung cư gặp khó khăn, khách hàng cũng tiến hành giống kế hoach như vầy và họ đã thành công (Anh Chị theo dõi báo đài sẽ thấy). Thì tại sao chúng ta không đồng tâm hiệp lực như vậy. Mình có 7 chặng đường để đóng tiền, chặng 1 chưa đâu vào đâu mà tôi thấy tư tưởng của các A C lúc ” TIN TIN LÚC NGỜ NGỜ ” THẾ NÀY thì làm sao thực hiện được hết chặng đường chúng ta vạch ra. Tôi nghĩ diễn đàn này chúng ta chỉ gởi khi nào có NHỮNG TIN ĐỒN NHẢM như vừa rồi chuyện Hiệp Tân… còn không thì ĐT hỏi BGS để dân cư mình nắm được tình hình của Đại Thành thôi. Còn lại những tâm tư tình cảm chúng ta hạn chế đưa lên vì sẽ làm rối rắm, hoang man, lo lắng cho những A C chưa tin vào phương án này. Tôi đã đóng tiền lần 1 rồi mà tình hình này chắc lần 2 tôi phải suy nghĩ lại wa? ( người ta gọi là lắm thầy nhiều ….chuyện). Khi họp với nhau trong phòng rồi và đã đồng ý thì chúng ta phải tin tưởng mà làm. Còn người nào không tin, không làm thì đừng comment nữa để người khác yên tâm làm.
  Tôi thích những ngày đầu lâu lâu tôi click vào sheet ” TIẾN ĐỘ ĐÓNG TIỀN” thấy số lượng A C tham gia càng ngày càng tăng làm tôi rất vui. A C thấy không đã hơn 100 người tham gia rồi ( khoảng 50% rồi) vậy sao chúng không tiếp sức 50% nữa cho SỰ NGHIỆP LỚN của chúng ta hoàn thành. ” HỠI CÁC A C ƠI HÃY ĐỒNG TÂM HIỆP LỰC NHANH NHANH NHÉ !”
  Tôi xin có vài lời vì ngôi nhà của chúng ta. Nếu có gì mạo phạm xin mọi người đừng phản hồi lại , thay vì ngồi suy nghĩ viết phản hồi lại tôi chúng ta hãy dành thời gian suy nghĩ cho việc ĐÓNG HAY KHÔNG ĐÓNG TIỀN ĐỂ MAU CÓ ĐƯỢC NHÀ.
  HÃY TIN TƯỞNG VÀO BAN GIÁM SÁT CỦA CHÚNG TA!
  Xin Chào các Anh Chị!

  Phản hồi

 11. Bảo Hân
  Th11 21, 2013 @ 13:29:29

  Chào BGS
  Tôi cũng là 1 cư dân mua căn hộ bằng cách vay ngân hàng. Tôi muốn có nhà, và tôi cũng ủng hộ phương án 100%. Nhưng tôi chỉ đóng theo cách ngân hàng đang cho vay giải ngân chứ sẽ không đóng bằng tiền mặt. Tôi hiện tại nếu cố gắng thì vẫn có tiền để đóng, nhưng nếu đóng vào thì có quá nhiều rủi ro. Ngoài rủi ro có thể mất trắng như anh Nam gì đó nói, còn có thể có rủi ro lớn hơn nữa.
  Anh Nam và các bà con không vay ngân hàng để mua nhà nên không biết, khi vay ngân hàng không phải thiếu bao nhiêu thì ngân hàng đắp vào bấy nhiêu, mà để được vay chúng tôi phải ký hợp đồng giữa Khách hàng với Ngân Hàng và ký thỏa thuận 3 bên giữa Khách hàng – Đại Thành – Ngân hàng, với những điều khoản ràng buột rất chặt chẽ đến từng chi tiết, như tổng sống tiền vay, thời điểm giải ngân, số tiền giải ngân cho mỗi đợt… Hiện tại Ngân hàng đã giải ngân cho tôi vay vài trăm triệu để đóng đủ 90% , còn 2 đợt giải ngân cuối mỗi đợt 5%. Nếu tôi tự ý đóng tiền cho Đại Thành như theo bảng thỏa thuận, thì có phải tôi tự ý phá vỡ hợp đồng đã ký trước đó với Ngân Hàng không ?! Rủi ro mất tiền gần như chắc chắn, tôi còn có thể bị Ngân Hàng kiện ngược lại, hoặc thu hồi số tiền đã cho vay, lúc đó tôi lấy gì để trả?
  Để có được nguồn tiền từ những khách hàng như chúng tôi, BGS và Công ty Đại Thành phải làm việc với các Ngân Hàng này trước. Đại Thành có thỏa thuận 3 bên nên có tư cách làm việc với các ngân hàng này. Tôi thấy ý kiến anh Nam gì đó rất có lý, là chấp nhận có được 5% từ nhóm khách hàng này, còn lại Đại Thành bù vào, điều này khả thi hơn là bắt Ngân hàng giải ngân 10%
  Nếu số lượng khách hàng vay ngân hàng là nhiều như các anh chị nói (#42%), thì tôi cho rằng BGS phải tập trung toàn bộ sự cố gắng để mở nút thắt này trước, rồi mới vận động những nhóm khác sau, vì nếu toàn bộ các khách hàng khác đều đóng tiền mà nhóm khách hàng vay Ngân hàng không thể tham gia được, thì phương án 100% này chắc chắn thất bại!

  Phản hồi

  • dancudaithanh
   Th11 21, 2013 @ 21:57:48

   Thân chào chị Hân và anh Nam,
   Mình xin chia sẻ 1 số suy nghĩ như sau:
   Về số người 150 người vay tiền ngân hàng mua nhà thì BGS thực sự không nắm thong tin này vì khi lien hệ vận động mọi người ủng hộ phương án 100%, chúng tôi thường thuyết phục mọi người dựa trên tính khả thi của phương án, không ai hỏi về vấn đề nguồn tiền đến từ đâu.
   Liên quan đến quan tâm của chị Hân là liệu rằng ngân hàng có tiến hành thanh lý hợp đồng vay của chị hay không thì mình xin chia sẻ như sau:
   Dựa trên thông tin chị cung cấp, mình nhận định tài sản đảm bảo khoản vay của chị chính là căn hộ Đại Thành (do xuất hiện hợp đồng 3 bên), và mình sẽ phân tích theo hướng này:
   Để chắc chắn ngân hàng có tiến hành thanh lý hợp đồng hay không khi chị tự đóng đến 100%, chị có thể tiến hành 2 thao tác: liên hệ với chi nhánh ngân hàng phụ trách hồ sơ vay của chi để hỏi / kiểm tra lại hợp đồng vay, đặc biệt là các điều khoản kích hoạt việc thanh lý hợp đồng.
   Tuy nhiên theo kinh nghiệm của mình thì không ngân hàng nào làm như vậy vì việc chị đóng đến 100% chính là giúp tài sản đảm bảo khoản vay trở nên có giá trị và có tính thanh khoản (chứ không như tình trạng hiện tại là bán không ai mua hoặc mua với giá rẻ mạt). Thường ngân hàng thanh ly hợp đồng khi chị trễ hạn quá lâu không thanh toán các khoản đến hạn (lãi vay + 1 phần vốn gốc), ngân hàng sẽ gửi công văn cảnh báo nhắc nhở, và sau vài lần họ sẽ kiện ra tòa dân sự để thanh lý tài sản đảm bảo và tất toán khoản vay và lãi phát sinh.
   Ngoài ra mình xin chia sẻ 1 cảm nhận riêng khi đọc bài các anh chị viết. Khi các anh chị dùng từ qúy vị, có cảm giác như chúng ta ở 2 hoàn cảnh khác nhau. Xin thưa 100% thành viên BGS là người mua nhà, chúng tôi không do ai bầu nên mà tự kêu gọi nhau tham gia, tự đóng góp tiền hội phí để hoạt động, dành thời gian rieng sau giờ làm việc hành chính để họp mặt, bàn bạc phương án khả thi để sớm có nhà, vì đơn giản chúng tôi xót của, không thể ngồi yên nhìn đồng tiền mình kiếm được phơi ngoài nắng mưa như thế. Chúng tôi hơn 10 người, mỗi người mỗi cảnh, chúng tôi hiểu và cùng 1 nỗi đau như anh chị. RIêng bản thân tôi cũng là người vay mua nhà (nếu anh có người quen bên ngân hàng, có thể kiểm tra hồ sơ tín dụng, CIC, của Pham Nam Kha, số CMND 023246178) và là người làm trong ngành ngân hàng, hơn ai hết tôi hiểu mỗi ngày trôi qua, là lãi vay phát sinh, trong khi ngôi nhà mình vay mua lại không thể ở được, xót lắm.
   Lý do tôi nói 1/7 đợt 1 là mấu chốt vì khi chúng ta tiến hành mua nhà là chúng ta đã lên kế hoạch chuẩn bị tiền thanh toán, hơn nữa thời gian giao nhà là tháng 6/2012 đã qua lâu điều đó đồng nghĩa các khoản tiền chuẩn bị đã có (vì ngân hàng thường cho vay 70% giá trị, người mua nhà sẽ đóng 30% đợt đầu, 65% còn lại thanh toán theo giấy báo Đại Thành và 5% giữ lại ở tài khoản phong tỏa, chỉ chuyển khi nhận sổ). Vấn đề là tâm lý chờ nhau, chưa tin tưởng vào tính khả thi của phương án hoặc không ủng hộ.
   Chúng tôi đã và đang nổ lực vì 1 ngôi nhà chung, tuy nhiên có những việc đôi khi cần thời gian và 1 só điều kiện khách quan mới giải quyết được. 351 người mua nhà là những cá tính và suy nghĩ khác nhau, đôi khi việc đối với mình rất đơn giản và rõ rang nhưng đối với 1 số anh chị lại là 1 việc gì đó rất phức tạp, từ lúc triển khai tới giờ, những lời ủng hộ thì ít, những cuộc điện thoại đầy nghi ngờ và đôi khi căng thẳng quá mức bất kể giờ làm việc hay đêm đang ngủ thì lại có phần nhiều hơn. Thực sự đây là phương án mà chúng tôi tin rằng khả thi và chủ động nhất ở thời điểm tại.
   Trân trọng

   Phản hồi

   • Bảo Hân
    Th11 22, 2013 @ 11:18:29

    Chào anh Phạm Nam Kha và BGS
    Thật lòng khi nêu lên trường hợp của tôi, tôi không nhằm mục đích làm khó làm dễ hay bất hợp tác gì cả . Tôi rất muốn có nhà, rất muốn phương án 100% diễn ra tốt đẹp, cho nên tôi muốn chúng ta cùng nhìn thẳng vào những vướng mắc, để tháo gỡ nó. Tôi tin rằng những người ở hoàn cảnh như tôi cũng có lo lắng giống tôi, và vì vậy họ không thể đóng tiền được.
    Tôi hoàn toàn tin tưởng vào BGS cũng như sự nhiệt tình của các anh chị, phải nói là rât biết ơn các anh chị. Và càng tôn trọng các anh chị, tôi nghĩ mọi người không chỉ bày tỏ sự quý mến, mà còn cần phải hợp lực cùng các anh chị, và đưa ra những ý kiến sát đáng, những góc nhìn khác của vấn đề, đôi khi hơi khó nghe, nhằm cùng giải quyết để đạt được mục tiêu của chúng ta
    Riêng về sự phản hồi của anh dành cho tôi, tôi thấy vẫn chưa có sự chắc chắn, chưa bỏ được cảm giác rủi ro … nên vẫn chưa thể thay đổi suy nghĩ và quyết định của tôi (có lẽ những người có tình trạng giống tôi cũng vậy). Tôi cũng đã liên hệ với nhân viên tín dụng của Ngân hàng và nhận được lời khuyên là không nên tự ý thay đổi gì cả so với hợp đồng. Con số 150 khách hàng thực sự rất lớn và rất cần sự tham gia của nhóm này. Tôi thật sự mong BGS sẽ có 1 ngày này đó ngồi làm việc với Đại Thành về vấn đề này, để thương lượng và tìm ra giải pháp nào đó khả thi hơn không. Chân thành cám ơn.

    Phản hồi

  • dancudaithanh
   Th11 23, 2013 @ 10:06:43

   Dear chị Hân,
   Về con số 150 người vay tiền mua nhà thì thực sự mình không kiểm chứng được, số liệu này chắc phải nhờ anh Nam cung cấp, vì anh ấy là người đề cập về con số này.
   Về rủi ro của phương án thì mình sẽ viết 1 bài riêng trình bày cụ thể ở trang chủ sau. Tuy nhiên phương án nào cũng có ưu và nhược, phương án hoàn hảo nhất là Đại Thành thực hiện đúng hợp đồng đã ký, tuy nhiên đây là phương án mà chúng ta đã hy vọng, đấu tranh suốt hơn 1 năm rồi mà vẫn không thực hiện được, vì chính Đại Thành họ không đủ năng lực tài chính để tự thực hiện.
   Chúng tôi hiểu mọi người vẫn còn nhiều lo lắng và chưa tin tưởng hoàn toàn vào tính khả thi của phương án. Tuy nhiên với phương án này, cái khác với những gì chúng ta đã làm khi đóng đến 90%, là chỉ chuyển tiền cho Đại Thành khi họ đã thực hiện theo đúng tiến độ như bản cam kết, chúng ta không nhắm mắt đóng tiền như trước đây.
   Cột mốc chính là 2 giai đoạn đầu: giai đoạn 1 là kiểm đủ người ủng hộ, giai đoạn 2 là Đại Thành giao 100 căn hộ đầu tiên (nếu tới được mốc này, thì kể cả rằng căn hộ của chị không nằm trong 100 căn này, nhưng muốn bán cũng sẽ dễ dàng và được giá hơn).

   Phản hồi

 12. Long
  Th11 21, 2013 @ 13:03:27

  BỨC TÂM THƯ GỬI CÔNG TY ĐẠI THÀNH

  – “Đáng lẻ tôi đã không phải khổ như thế này!!”. Đó là câu nói mà mẹ tôi đã nói tôi như thế.
  – Tôi sinh ra và lớn lên ở Bình Dương, lên đại học tôi được học tại trường đại học Kinh Tế Tp.HCM, ra trường với bao hoài bão lớn và tôi gặp được vợ tôi là người xuất thân từ Long An. Năm 2011 chúng tôi quyết định sẽ cưới vào năm 2012 và sẽ ở lại Tp.HCM để mưu sinh. Chính quyết định này đã làm thay đổi nhiều thứ đã được định ra, ba mẹ tôi vốn là những viên chức nhà nước bình thường với thu nhập chưa đến 5 triệu đồng 1 tháng, ước muốn của bất cứ người cha người mẹ nào cũng đều là lo lắng cho con về nơi ăn chốn ở, việc làm và vợ con, vì vậy sau bao năm tích cóp, gia đình tôi đã mua được 1 căn trong khu thu nhập thấp ưu đãi cho viên chức nhà nước tỉnh Bình Dương tại khu Hiệp Thành 3, mẹ tôi đã rất vui vì con trai mình đã hãnh diện vì đã có nơi ở “an cư” và chỉ còn cưới vợ là mẹ và ba sẽ là những người hạnh phúc nhất.
  – Thế rồi khi biết vợ chồng chúng tôi sẽ sống trên thành phố, mẹ tôi buồn, sẽ buồn lắm vì mẹ không nói ra, tôi biết điều đó. Nhưng mẹ không vì vậy mà cản trở chúng tôi, gia đình tôi rao bán căn nhà “an cư” được đựng nên từ những đồng lương ít ỏi của ba mẹ tôi với giá hơn 600 triệu đồng. Tôi bắt đầu mua căn hộ Đại Thành từ những đợt bán đầu tiên và hợp đầu có giá trị từ tháng 5 năm 2011 với mong muốn là hai vợ chồng sẽ có nhà vừa lúc cưới xong là quý 3 năm 2012. Với 600 triệu trong tay, tôi và vợ vay thêm gần 200 triệu cùng tiền đám cưới và gia đình vợ, đến nay như Đại Thành đã biết, tôi luôn đóng đủ và đúng hạn các đợt theo hợp đồng đến nay là 90%….
  – Ở trọ, trả lãi, chi phí sinh hoạt và nay vợ tôi chuẩn bị có con…. Mỗi tháng tiền lãi đã gần 8 triệu đồng… ở thành phố cái gì cũng đắc đỏ, tiền trọ gần 4 triệu đồng, với lương của tôi và vợ chỉ hơn 12 triệu, tôi không nói quá, nếu nhịn đói được thì tôi đã nhịn rồi chứ tiền không đủ để chúng tôi có thể gọi là sống. Cái “an cư” sau mà lắm bi đát như một cuốn tiểu thuyết trinh thám như vậy hả Đại Thành, lỗi tại ai, Đại Thành trách tôi, tôi trách Đại Thành,… sau bức tâm thư này chắc tôi chỉ còn biết trách ông trời đã quá bất công với tôi.
  Long – K block 1 – tầng 8

  Phản hồi

  • Nguyễn Khoa Duy
   Th11 21, 2013 @ 23:03:34

   Chào bạn Long

   Nghe bạn giãi bày tôi cũng thấy rất buồn , ngay như tôi ko phải thuê nhà mà còn thấy xót ruột , huống hồ gì bạn !
   Nói chung bà con mình , đại đa số tình trạng kinh tế đều loanh quanh ở mức trung bình ( chứ khá nữa thì mua loại cao cấp rồi ) nên chậm nhận nhà ngày nào là thiệt thòi thêm ngày ấy , mong mọi người bình tĩnh suy xét xem nên căng thẳng 1 mất 1 còn hay hợp tác (tất nhiên là có phần miễn cưỡng) để giảm thiểu thiệt hại
   Tuy nhiên , ở vào hoàn cảnh của bạn thì cũng khó . Thôi thì liệu cơm gắp mắm bạn ạ , tập trung cho bé con của bạn trước vậy , còn dư thì tính tiếp … Bạn trách ĐT thì quá đúng rồi nhưng ĐT làm sao trách được bạn ?

   Cầu chúc gia đình bạn nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này . Thân

   Phản hồi

 13. Vu trung kien
  Th11 21, 2013 @ 11:18:49

  Chào các anh chị!
  Tôi là Vũ Trung Kiên. E2 – Block II – Tầng 18
  Hiện nay số lượng đóng tiền đã hơn 100 người. Hi vọng sẽ tăng nhanh chóng trong thời gian tới 200, 300!
  Tại sao phải đóng tiền??? Nội dung này đã được nhiều người mổ xẻ, trao đổi nhiều. Dưới đây Kiên chỉ muốn bổ sung thêm về góc độ tài chính để các anh chị em nào còn ngần ngại, chờ đợi. Hãy nhanh tay đóng sớm để nhận nhà.

  – Xây nhà xong để cho thuê hoặc đang ở trong điều kiện đang thuê nhà:
  Giá trung bình 5 triệu/ tháng x12 = 60 triệu/ 1 năm. Như vậy thời gian cứ trôi, 1 năm mất toi 60 triệu =khoảng 5% giá trị nhà.

  – Bán nhà ngay:
  Hiện tại nếu muốn bán căn hộ Đại Thành, chắc chắn rất khó. Tuy nhiên nếu PA này được triển khai. Rất có thể ngay trong giai đoạn 3 (Bàn giao 100 căn), thị trường sẽ sôi động. Lúc đó sẽ có nhiều nhà đầu tư, người có nhu cầu mua nhà sẽ giao dịch vì giá rất rẻ….12, 7 triệu/ 1m2. Như vậy, nếu anh chị nào có khó khăn về tài chính thì có thể giải thoát ngay sau giai đoạn này.

  – Bán sau khi hoàn thiện:
  Hiện tại giao dịch giá nhà đã hoàn thiện ở khu vực tương tự là khoảng 18 -19 triệu/ 1m2. Nếu kiên nhẫn chờ đợi đến khi giao nhà. Cứ cho là cuối năm 2014. Lúc đó nếu bán cũng hưởng được khoảng chênh lệch 400 -500 triệu. Tạm Bù đắp cho được thiệt hại về tinh thần và vật chất mà DT đã gây ra.

  Tương lai do chúng ta tạo ra!

  Phản hồi

 14. jakejoker
  Th11 20, 2013 @ 20:55:26

  Thân chào mọi người!!
  Tôi tạm chưa khách hàng thành 3 nhóm:
  +Nhóm 1: Không đồng ý bản thỏa thuận ngày 14-09
  +Nhóm 2: Đồng ý bản thỏa thuận
  +Nhóm 3: Chưa kí bản thỏa thuận
  _ Nhóm 1 bao gồm các khách hàng không đóng tiền tiếp, chỉ đóng đến 95%, kiện ĐT… có khoảng 50 KH tỉ lệ là 15%
  _ Nhóm 2 là những KH đã và sẽ đóng tiền theo BTT( được xác nhận hẳn hoi). Lý do 1 số KH chưa đóng tiền do chưa nhận được BTT, thông báo đóng tiền ( do sai địa chỉ!!), và cũng cần thêm chút thời gian để có tiền!!
  _ Trong buổi HN hòa giải ngày 14-09 số KH không tham dự khoảng 150, và đến hôm nay vẫn còn rất nhiều KH vẫn chưa nhận được BTT, rồi chưa hiểu BTT, một số biết và hiêu BTT nhưng bế tắc tài chánh mặc dù không nhiều ( số KH đã vay ngân hàng) nên mặc dù đồng ý nhưng vẫn không có tiền đóng vào. Bên cạnh đó cũng không ít KH đồng ý BTT và có tiền nhưng mang tư tưởng chờ đợi, quan sát khi nào nhiều người đóng tiền rồi mình sẽ đóng!!!!
  Suy nghĩ này cũng có trong nhóm 2
  Tôi nhận thấy BGS cũng đang cố gắng khắc phục các nguyên nhân gây chậm trễ không đáng, tuy nhiên lí do chờ nhiều người đóng mình mới đóng ( vì cho số tiền mình không là bao so với yêu cầu hoặc là vì……) thì không ai làm thay được, chỉ mong những KH này ” ĐỪNG CHỜ” nữa!!!! MÌnh tự cứu mình sao còn ” CHỜ ĐỢI” !!!!!!!!
  Phía trên là vài hàng để mọi người cùng tham khảo…..!!!!!

  Phản hồi

 15. Hoàng Nam
  Th11 18, 2013 @ 18:13:51

  Chào BGS và toàn thể bà con
  Rất cảm ơn BGS đã phản hồi lại ý kiến của tôi. Đến giờ ngày có lẽ khó khăn chưa qua hết nhưng tôi lại thấy lạc quan hơn 1 chút, có lẽ do thấy đã có sự quan tâm tích cực hơn của mọi người, tôi rất tin tưởng rồi chúng ta sẽ đạt được mục đích là có nhà. Xin bà con nào chưa đóng tiền cố gắng đóng nhanh vào để cơ hội có nhà của chúng ta ngày càng rõ ràng hơn. Riêng tôi xin trao đổi với BGS 1 chút
  Tôi vẫn không thống nhất với BGS khi xếp nhóm khách hàng mua nhà bằng cách vay ngân hàng vào nhóm khách hàng chưa muốn đóng tiền vì chưa tin tưởng Đại Thành. Đó là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu BGS cho rằng số tiền 1/7 của 10% còn lại là ít và chỉ cần “thông tư tưởng” thì họ sẽ đóng vào là không đúng. Số tiền 1/7 chỉ là đợt 1, không lẽ họ đóng đợt 1 rồi không đóng đợt 2 … rồi đợt 7?! Và do Ngân hàng không đồng ý, nên ngân hàng vẫn giải ngân cho Đại Thành theo kế hoạch của họ, thì số tiền khách hàng đóng vào coi như họ mất trắng!!! Bạn đừng nói với tôi là Đại Thành sẽ gởi trả lại khoảng tiền đó nhé, đến giờ phút này không còn ai tin vào chuyện đó đâu! Cho nên , tôi cam đoan với quý vị, nếu không có giải phải riêng có nhóm khách hàng này, không không thể có 1 đồng xu nào từ nhóm khách hàng này đâu. Nếu quý vị trong hoàn cảnh của họ, quý vị cũng sẽ như vậy thôi.
  Tại sao tôi lại nói nhiều về nhóm này. Tôi cho rằng nhóm này hiện tại đang nắm chìa khóa quan trong cuối cùng cho giải pháp của chúng ta!. Theo tôi được biết, số lượng khách hàng này khoảng 150, chiếm tới 42% !. Và nếu nhóm này chịu đóng tiền, cộng với số người đã đóng tiền, chúng ta có tới gần 70% số khách hàng đóng tiền!. Con số này sẽ tác động mạnh tới số khách hàng còn lại, như nhóm 95% chẳng hạn, thì khả năng thành công của chúng ta rất cao
  Về chuyện “thông tư tưởng”, ngược lại, tôi nghĩ đây là nhóm dễ đồng ý nhất, dễ thuyết phục nhất. Vì nếu ngân hàng giải ngân cho Đại Thành, thì họ chỉ phải trả thêm tiền lãi suất, quá đơn giản!
  Vấn đề là làm sao có được tiền từ nhóm này. Kêu họ tự động đóng vào là không khả thi (thật ra ngoài lý do tôi nói ở trên thì chưa chắc họ có tiền mà đóng, vì trước giờ họ nghĩ đã có ngân hàng lo khoảng đó). Xin BGS suy nghĩ xem có giải pháp nào không, ví dụ như như cùng Đại Thành thuyết phục Ngân Hàng làm bản phục lục thỏa thuận 3 bên… Ngoài ra, thử tính phương án này được không: tôi nghĩ Ngân hàng dễ dàng chấp nhận giải ngân thêm 5% nữa và giữ lại 5% cuối để lấy sổ đỏ. Như vậy chúng ta sẽ bị hụt 5% x 150 x 1 tỷ (giá trung bình căn hộ) = 7,5 tỷ. Số tiền này sẽ kêu Đại Thành bù vào, chắc là không quá khó!
  Xin BGS xem xét và trả lời cho bà con cùng nghe để chúng ta cùng tìm giải pháp tốt nhất. Cám ơn rất nhiều!

  Phản hồi

 16. hekishop
  Th11 18, 2013 @ 13:59:20

  Gởi đến chị Quỳnh Thy

  Vâng đúng là mình quá nóng giận, nên mới nói như vậy, nhưng nếu trên Blog này cứ nói ngọt ngào và khuyến khích thì hỏi bao nhiêu người sẽ đóng tiền đây. theo tôi nghĩ phải nói rõ và nhìn nhận đúng với thực tế để người ta hiểu rõ vấn đề để người ta đóng, nói cho họ biết họ được gì và mất gì? chỉ có họ mới cứu được họ.

  Phản hồi

 17. ngocdung
  Th11 18, 2013 @ 09:29:03

  Bạn QThy nói đúng. Chúng ta bị Đại Thành nắm giữ 90% rồi còn muốn gì nữa. Bây giờ phóng lao thì phải theo lao thôi, đóng tiếp thì cũng từ từ vì chim sợ cành cong mà. Bạn Hekishop gì đó nên có lời lẽ thuyết phục để kêu gọi mọi người chứ đừng có giận quá mất khôn dùng lời lẽ gay gắt với ” phe ta” bạn nhé. (Tôi là người đã đóng lần 1 rồi đấy). Và mọi người ơi đừng suy nghĩ nữa ,chúng ta mong sớm có nhà thì hãy nhanh nhanh làm hết sức mình. Anh chị có nhớ câu ca dao Ông Bà ta đã đúc kết : MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON , 3 CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO”….Mong các Anh Chị suy nghĩ, và nếu là phương án khả thi thì chúng ta đừng đắn đo gì nữa mà hãy nhanh tay lên để có ” NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC” trong thời gian không xa các Anh Chị nhé. Thân Chào đoàn kết!

  Phản hồi

 18. Quỳnh Thy
  Th11 14, 2013 @ 19:11:19

  VẤN ĐỀ CHUNG CƯ HIỆP TÂN
  Chúng ta đều biết rằng Đại Thành cũng đang tiến hành xây dựng chung cư Hiệp Tân. Chúng ta đều bực bội rằng tại sao Đại Thành nợ nhà của chúng ta mà lại đổ tiền xây dựng Hiệp Tân. Do đó tôi có đề xuất như thế này.
  – Nếu Đại Thành xây dựng Hiệp Tân bằng cách chuyển giao cho đối tác khác ( Đại Thành chỉ góp phần mặt bằng), thì công ty Đại thành phải trưng ra các văn bản thể hiện điều đó, và BGS post lên đây cho mọi người cùng thấy, để an lòng cư dân
  – Nếu không có các văn bản đó, có nghĩa là Đại Thành xây dựng Hiệp Tân bằng vốn tự có của công ty, thì đó là điều không chấp nhận được. Lúc đó BGS sẽ phối hợp với hội BVNTD sẽ làm 1 đơn gởi khiếu nại lên UBND Q Tân Phú. Trong buổi họp giải quyết khiếu nại tại UBND Q Tân Phú, chúng ta yêu cầu trong lúc còn nợ nhà của chúng ta, Đại Thành không được phép dùng nguồn tiền vào mục đích khác, như là xây dựng Hiệp Tân … Kể từ lúc đó Q Tân Phú sẽ có trách nhiệm thực thi việc đình chỉ thi công tại Hiệp Tân, còn chúng ta sẽ giám sát.

  Phản hồi

 19. Quỳnh Thy
  Th11 14, 2013 @ 19:10:52

  Chào bạn Bích Ngọc và toàn thể cư dân
  Tôi thấy bạn Bích Ngọc (Hekishop) quá giận mà mất đi sự bình tĩnh sáng suốt. Tất cả mọi người đều biết rằng, chúng ta đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, không có được nhà mà bán cũng không ai mua, thanh lý cũng không được (vì Đại Thành lấy tiền đâu mà trả cho bạn). Thậm chí nếu bạn thanh lý mà chịu mất hơn 100 triệu … cũng chưa chắc đã được. Vậy sao bạn bảo người ta thanh lý đi mà nghe được à. Thứ hai, cũng có nhiều lý do khiến người ta chưa đóng tiền, như bạn Hoàng Nam đã phân tích tôi thấy rất có lý, chứ không phải chỉ là vấn đề nhận thức như bạn nói. Cho nên sự nóng giận của bạn không những không có lợi, mà có thể tạo sự bực bội, mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến tâm lý chung.
  Tôi thấy Ban Giám Sát nên có thêm phương án gì đó, và cũng nên khấy động phong trào, khích lệ tinh thần anh em, chứ đừng để blog chúng ta rơi vào sự im lặng đáng sợ
  Ngoài ra, chúng ta đều biết blog này được tạo ra với mục đích là để kêu gọi cư dân đóng tiền để sớm hoàn thiện căn nhà chung của chúng ta, cho nên mọi comment có khả năng ảnh hưởng xấu đếu mục đích này xin chủ blog (BGS) cứ mạnh dạn xóa đi, đa số sẽ ủng hộ. Nếu ngại thì có thể ra thông báo trước, rồi sau này cứ thế mà làm.

  Phản hồi

 20. hekishop
  Th11 14, 2013 @ 09:55:35

  Không biết phải nói như thế nào ? phân tích như thế nào để đầu óc quý vị thấu hiểu và thông suốt. muốn có nhà hay không có nhà ? (chẳng lẽ chửi thề trên đây thì vô văn hóa quá – chứ thật sự rất bực mình và quá nản , ai cũng trên 30t chứ có phải 3t đâu mà nói hoài không hiểu)

  Theo tôi nghĩ Quý vị không đóng tiền cứ thông báo với Đại Thành và BGS để họ thanh lý hợp đồng của Quý vị, đừng để ảnh hưởng đến tập thể chung.

  Bich Ngoc (Tang 18)

  Phản hồi

 21. Hoàng Nam
  Th11 13, 2013 @ 18:05:23

  Chào bà con.
  Thật không may khi chúng ta chưa có được sự thống nhất, chưa có đủ số người đóng tiền, và do đó khả năng có nhà của chúng ta còn khá xa vời. Tôi thật tiếc, vì con số 94 cư dân (tức là khoảng 25%) đóng tiền cho tới giờ này cũng nói lên được nguyện vọng của một bộ phận khá lớn cư dân, rất đáng để suy nghĩ.
  Thật sự mà nói, chúng ta phải thẳng thắng nhìn nhận rằng, số cư dân chịu đóng tiền khó có thể nhiều hơn một cách đáng kể nữa, có nghĩa là, nếu không có những tác động tích cực, không có thêm những giải pháp hỗ trợ nào đó, thì khả năng thất bại của phương án này rất cao!
  Tôi nghĩ chúng ta nên đáng giá lại đúng mức các nguyên nhân tại sao còn nhiều cư dân chưa đóng tiền, mặc dù ai cũng muốn sớm có nhà, vì nếu có những nguyên nhân là bất khả kháng, thì sự kêu gọi của chúng ta là vô nghĩa. Theo tôi có thể có những nguyên nhân chính như sau:
  1. Những người thực sự không còn tiền
  2. Những cư dân mua căn hộ thông qua PVF, có những ràng buộc nhất định với công ty này, họ không thể đóng 10% còn lại cho Đại Thành khi mà nơi họ cần đóng là PVF
  3. Những cư dân mua nhà bằng cách vay ngân hàng. Thông thường bao giờ ngân hàng cũng yêu cầu khách hàng sử dụng hết vốn tự có, có nghĩa là 10% sau cùng sẽ nằm trong khoảng vay, và ngân hàng sẽ trực tiếp giải ngân cho chủ đầu tư khi căn hộ hoàn thiện. Điều này cũng hợp lý vì ngân hàng muốn họ sẽ là người giữ sổ đỏ. Do đó những cư dân này không thể đóng 10% còn lại cho Đại Thành
  4. Những người theo phương án 95%
  5. Những người bàng quan, không theo phương án 100% hay 95%, vì họ không bức xúc về nhu cầu nhà ở. Họ cũng muốn có nhà nhưng không tin vào Đại Thành lắm nên chỉ nghe ngóng là chính

  Tạm thời có những nguyên nhân như vậy. Và theo tôi, nguyên nhân số 2 và số 3 là bất khả kháng tuyệt đối, nguyên nhân số 1 là bất khả kháng tương đối.
  Vậy xin hỏi, khi lên phương án đóng tiền 100%, Ban Giám Sát và Công ty Đại Thành đã có tính đến nhóm số 2 và 3 chưa, và số lượng của họ là bao nhiêu. Theo tôi là nhóm khách hàng này là rất nhiều. Và do đó chúng ta ngồi đợi họ đóng tiền là điều vô lý và vô vọng. Ngược lại, nếu nắm được từng trường hợp cụ thể, Ban Giám Sát sẽ đốc thúc và cùng với Đại Thành tác động vào PVF và các ngân hàng mà khách hàng vay, theo 1 phương án khả thi nào đó (vì ngay cả PVF và các ngân hàng cho vay cũng nóng lòng muốn chung cư sớm hoàn thiện), thì sẽ có được nguồn tiền này. Và khi số cư dân đóng tiền lên tới 60%, sẽ tác động tích cực đến các nhóm cư dân khác (ở nhóm 1,4,5 nêu trên), thì khả năng thành công của chúng ta rất cao
  Rất mong Ban Giám Sát xem xét và hành động, ít nhất là phản hồi lại ý kiến của tôi, để mọi cư dân được biết và theo dõi. Cám ơn rất nhiều.

  HOÀNG NAM

  Phản hồi

  • dancudaithanh
   Th11 17, 2013 @ 10:15:49

   Thân chào anh Nam,
   Mình hoàn tòan đồng ý với anh về việc chia người mua nhà Đại Thành rạ 5 nhóm, tuy nhiên mình sẽ đi sâu vào phân tích từng nhóm như sau:
   1/ Những người thực sự không còn tiền:
   Mình nghĩ nhóm này không đáng kể vì không ai đi mua nhà lại không chuẩn bị tiền, nhất là phần lớn đã đóng 90%, không lý gì không có tiền đóng 1/7 của số 10% còn lại.
   2/ Những cư dân mua căn hộ thông qua PVF, có những ràng buộc nhất định với công ty này, họ không thể đóng 10% còn lại cho Đại Thành khi mà nơi họ cần đóng là PVF:
   Đây là nhóm khách hàng không được tính vô kế hoạch đóng tiền thêm lần này, 90 căn, vì đây là nhưng căn hộ Đại Thành dùng để thanh toán món nợ 300 tỷ năm 2011 cho PVFC.
   Số tiền 80 tỷ là được tính từ 351 người mua trực tiếp từ Đại Thành và Đại Thành rót thêm 20 tỷ.
   3/ Những cư dân mua nhà bằng cách vay ngân hang:
   Vẫn có 1 phần các anh chị nhóm này chưa đóng 90% nên ngân hàng vẫn sẽ giải ngân cho nhóm này đến đến 90%. Với lại việc đóng 1/7 trên 10% không phải là quá nhiều cho 1 lần, vấn đề tâm lý của họ đang giống như nhóm 5
   4/ Những người theo phương án 95%
   Hình như khoảng 40-50 người, họ muốn giữ lại 5% vì sợ rằng Đại Thành không ra sổ. Giống như việc lo làm chuồng cho 1 cai trứng.
   5/ Những người bàng quan, không theo phương án 100% hay 95%, vì họ không bức xúc về nhu cầu nhà ở. Họ cũng muốn có nhà nhưng không tin vào Đại Thành lắm nên chỉ nghe ngóng là chính
   Theo mình, đây mới là nhóm đang chiếm tỷ lệ cao nhất. Vì thực tế nhóm (1,3,5) có cùng 1 tâm lý chung của nhóm 5. Thực tế là ban giám sát đã chia ra mỗi người gọi trực tiếp đến các anh chị này, nhưng về cơ bản câu trả lời nhận được là họ phần lớn không tin, muốn chờ quan sát thế nào.

   Ban giám sát

   Phản hồi

 22. Nguyễn Như Phương
  Th11 12, 2013 @ 22:47:23

  Bà con ơi, chúng ta bị ông Vân lừa rồi. Nói hết tiền xây dựng nhưng sao hiện nay căn hộ Hiệp Tân của ổng vẫn đang làm ầm ầm. Căn hộ Hiệp Tân chính là tiền của của cư dân Đại Thành . Thật đau

  Phản hồi

  • dancudaithanh
   Th11 20, 2013 @ 19:34:57

   Chị vui lòng xem thông tin và hình ảnh chụp ngày 14/11/2013 về tình hình xây dựng Hiệp Tân ở trang chủ. Không biết chị lấy nguồn tin Đại Thành xây Hiệp Tân đâu ra, và ý định là gì khi tung ra thông tin sai như vậy. Nếu chị không ủng hộ phương án này thì vui lòng cũng đừng phá. Chúng tôi đang nỗ lực vì 1 ngôi nhà chung. Chúng tôi muốn sớm nhận nhà.
   Trân trọng

   Phản hồi

 23. Intel Thép
  Th11 08, 2013 @ 15:23:49

  Chào Ban giám sát và toàn thể cư dân Đại Thành.

  Hôm nay Tôi lại nhận được thông báo đóng tiền theo phương án 102%. Tôi gọi thì Đại Thành trả lời Hội BVNTD và Ban Giám sát đồng ý trừ 2% vào các lần thanh toán cuối. Tôi muốn hỏi Ban Giám sát về vấn đề này?

  Tôi đã ký thỏa thuận nghĩa là đã nhường một bước để được nhận nhà sớm nhưng Tôi không thích kiểu được đằng chân lân đằng đầu như thế này.

  Trân trọng.

  Phản hồi

  • huynh ngoc an
   Th11 11, 2013 @ 16:32:37

   Anh cứ đóng đúng 100%, tiền còn lại của anh thì chia làm 7 đợt như các như bảng thỏa thuận. Số tiền chia theo trên giấy kia là không đúng, bị tính nhầm là đóng 102%. 2% chi dong khi duoc giao nha.
   Chao than ai

   Phản hồi

 24. Nguyen Nam
  Th11 06, 2013 @ 19:56:24

  Sao Ông Vân không bán rẻ diện tích mà Đại thành sẽ dùng để kinh doanh khi CC hoàn thành để lấy tiền hoàn thiện nhỉ.
  Tôi phải vay NH để đóng tiền, vậy ĐT có chịu lãi NH đó cho tôi không?

  Phản hồi

 25. Nguyen Nam
  Th11 06, 2013 @ 19:49:52

  Sao Đại thành không bán lúa non (DT mà ĐT sẽ kinh doanh sau này) để lấy tiền hoàn thiện nhỉ. Ông Vân khôn thật cái gì cũng muốn mà không muốn thiệt hại một chút nào….

  Phản hồi

 26. QTV tran
  Th11 04, 2013 @ 22:46:38

  Kinh goi BGS theo tinh hinh tien do cua CCDT hien nay nhu vay toi co 1 y kien nho trong thoi gian qua BGS mat thoi gian cong suc da no luc keu goi cu dan minh cung chung tay gop suc vi ngoi nha chung toi nay cung chua den dau. Nen toi mong rang BGS minh co the trao doi &thuyet phuc ong VAN hay chap nhan thoa thuan cho nhung nguoi theo PA 95 toi nghi nhu the thi nguon tien se manh thuyet phuc 1minh o VAN toi thay con co hy vong hon la BGS thuyet phuc may tram cu dan that la phieu luu qua cho BGS toi o PA 100&cung xin het loi xin chao BGS

  Phản hồi

 27. Như Phương
  Th10 31, 2013 @ 16:53:52

  Chỉ riêng tiền nộp nhầm vào tài khoản của đại thành mà còn đòi ko đc nữa huống chi là . . . .

  Phản hồi

 28. Hoàng Nam
  Th10 31, 2013 @ 15:03:20

  LỜI KÊU GỌI

  Nào bà con, chúng ta cùng đóng tiền thôi! Hãy cùng nhắm tới mục tiêu: Từ ngày 1/11 đến ngày 10/11 số bà con đóng tiền sẽ lên đến 80 ->90% cư dân, để ngày 11/11/2013 sẽ là đợt giải ngân đầu tiên để Đại Thành xây tiếp!
  Thưa bà con, tôi thấy bạn Bích Ngọc Block II – K18 nói rất đúng. Chúng ta đã bỏ tiền ra mua con trâu rồi, thì tiếc gì cái cọc. Cho dù biết là có thể thiệt thòi oan ức 1 chút, nhưng nếu đó là cái cọc duy nhất thì cũng phải ráng mà mua ngay. Thật ra đóng tiền trước sau gì chúng ta cũng phải đóng, nếu đóng trước mà làm cho chúng ta có thể có được nhà cũng đáng, phải không bà con. Và nếu sau đợt 1 mà thấy không khả quan thì chúng ta không đóng vào nữa , và vẫn có thể lấy lại tiền đã đóng, chứ không mất đi đâu.
  Thưa bà con, tôi cũng thuộc nhóm người chần chừ, xem người ta thế nào đã rồi mình mới đóng. Nhưng nay thấy tình thế đã khẩn cấp quá rồi, không thể chần chừ được nữa, phải tự mình cứu mình thôi. Xin bà con đừng ngó qua ngó lại nữa, đừng đợi người ta đóng trước nữa, mà hãy xem chuyện bản thân mình tự nguyện đóng trước sẽ góp phần tạo ra không khí sôi động, hồ hởi, là động lực thúc đẩy người khác đóng vào, tất cả là để cứu lấy tài sản của chúng ta
  Thưa các anh chị em trước giờ vẫn kiên định phương án 95%. Quan điểm của anh chị em là đáng tôn trọng. Nhưng 1 chủ thể cốt lõi trong chuyện này là Đại Thành không đồng ý thì nỗ lực của anh chị em cũng bằng 0. Hãy nhìn vào con số đóng tiền theo phương án 100%, nó hiện tại đang tăng dần, nó không phải là ngoại lệ hay cá biệt, mà là xu hướng chung và khả thi. Vậy thì anh chị em hãy cố gắng 1 chút, đừng chấp chi thằng Đại Thành, hãy cho nó 1 cơ hội, cũng chính là cho chúng ta 1 cơ hội. Rất mong được sự đồng thuận của anh chị em, vì nếu không có anh chị em thì chúng ta cũng không thể thành công.
  Thưa Ban Giám Sát, các anh chị có thể nắm được số điện thoại của tất cả cư dân Đại Thành đúng không. Xin BGS nhắn tin địa chỉ của blog này cho toàn thể cư dân Đại Thành, vì tôi biết còn khá nhiều người chưa biết đến sự tồn tại của blog này, nên không nắm được tình hình và dè đặt trong chuyện đóng tiền. Điều này vô cùng quan trọng!
  Và sau cùng, thưa bà con, hãy cùng nhắm tới mục tiêu: TỪ NGÀY 1/11/2003 ĐẾN NGÀY 10/11/2013 , SỐ BÀ CON ĐÓNG TIỀN SẼ TĂNG ĐẾN 80 ->90% CƯ DÂN. VÀ NGÀY 11/11/2013 SẼ LÀ ĐỢT GIẢI NGÂN ĐẦU TIÊN ĐỂ ĐẠI THÀNH XÂY DỰNG TIẾP!

  Phản hồi

 29. hekishop
  Th10 30, 2013 @ 15:39:33

  Thưa Bà Con,

  Cho tới hôm nay Đại Thành đã thật sự tạm ngưng thi công vì không có kinh phí , tôi đã thật sự nóng lòng vì bà con có quá nhiều ý kiến bất đồng, thử hỏi nếu bà con không đồng ý với phương án đóng tiền tiếp , thì bà con có phương án nào hay không?

  Tình hình chúng ta hiện nay cũng giống như : Bà con đã mua được con trâu, chỉ còn có cái cọc nữa mà bà con cũng lưỡng lự , không chịu mua cái cọc để giữ con trâu .

  Đại Thành đã hết khả năng, tại sao chúng ta không giúp ĐT để chúng ta cùng có nhà, 95% hay 100% cũng vậy , bây giờ không quan trọng nữa. cùng nhau hiệp lực , cùng nhau có nhà. đóng tiền và làm theo tiến độ thi công, Đại Thành làm thì mình mới đóng tiền và giải ngân, còn Đại Thành không làm thì không cần giải ngân…

  Bà con cứ xem như cuộc chơi này mình thất bại, kinh doanh BĐS thua lỗ, mua 1 tỷ lỗ 200tr cũng được , đừng quá bận tâm vào sổ đỏ. cứ có nhà đi rồi tính tiếp. quan trọng là cái nhà, nhà thì chưa có mà cứ sợ mất sổ đỏ.

  còn nếu ai không đóng tiền tiếp cứ nói với Đại Thành tôi không đóng tiền và cho tôi thanh lý hợp đồng. để không làm ảnh hưởng đến tinh thần tập thể . vì mục tiêu chung của chúng ta là :”NHÀ”

  Mong bà con suy nghĩ cho thật kỹ để cùng nhau có nhà sớm.

  Bích Ngọc Block II – K18

  Phản hồi

 30. Nhat Vu
  Th10 30, 2013 @ 14:12:12

  3 hôm nay (từ thứ 2) không thấy ĐT thi công nữa, anh/chị nào có biết chuyện gì không?

  Phản hồi

 31. pham phuc
  Th10 26, 2013 @ 12:11:48

  Thân gửi bà con cư dân ĐT !
  Tôi nhận thấy tiến độ ký thỏa thuận và đóng tiền chậm quá…còn phương án nào tối ưu hơn nữa đâu? Để sớm nhận được căn nhà để an cư và sau đó tập trung thời gian cho biết bao công việc cho cuộc sống và gia đình….
  Bà con ơi ! hãy vì ngôi nhà của mình …sớm ký thỏa thuận và đóng tiền để ĐT có tiền mà tiếp tục hoàn thiện căn nhà của chúng ta…
  Chúc Bà con mạnh khỏe.
  Phuc K1 B2 tầng 12.

  Phản hồi

 32. YenK1B1_15
  Th10 25, 2013 @ 07:53:27

  Hay mo ve can nha va nhung dua tre!!! muon nhu the phai dong tien thoi ba con dai thanh oi!

  Phản hồi

 33. Kevin Mạnh
  Th10 24, 2013 @ 16:00:23

  Ối nhanh tay đóng tiền anh/chị/em ơi!!!

  Phản hồi

 34. Duy
  Th10 18, 2013 @ 18:27:54

  Tôi vừa gọi cho a. Chương (trợ lý g. đốc) thông báo về số tiền ‘đi lạc’ của chị Thu và đề nghị ĐT chuyến lại về tk trung gian , chị yên tâm , tôi sẽ theo dõi và nhắc họ việc này

  Bà con lưu ý giùm , số tk ghi ở trang đầu tiên của bản TT là của đt , ko phải tk trung gian của chúng ta . Số tk đúng được đăng ở trang sau , điều 4 của BTT . Rất dễ nhầm , chính tôi cũng vậy nếu ko có anh Kha nhắc giùm !

  Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: